ELS PTERIDÒFITS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Els pteridòfits són organismes fotoautòtrofs que pertanyen al regne plantes. A diferència dels Espermatòfits formen espores que tenen la funció de dispersió a més de la reproductora.
Són plantes adaptades a la vida terrestre gràcies, entre d'altres coses, a la presència d'un teixit epidèrmic, revestit per una cutícula, que evita la pèrdua d'aigua. Aquesta epidermis impermeable a l'aigua permet, però, l'intercanvi de gasos a través d'unes obertures anomenades estomes.
D'altra banda, són plantes vasculars, amb teixits conductors ( xilema i floema) que permeten distribuir l'aigua, les sals minerals i els productes de la fotosíntesi per tota la planta. Gràcies a aquests teixits poden assolir un desenvolupament més gran que els briòfits (en alguns casos superen els 10 m d'alçada).


Polypodium

MORFOLOGIA, CICLE BIOLÒGIC I REPRODUCCIÓ

L'exemple d'una falguera

El cicle biològic és de tipus digenètic amb alternança d'una generació diploide dominant (esporòfit) i una generació haploide (gametòfit) reduïda.


 

La reproducció és de tipus sexual, mitjançant la formació de gàmetes. El gametòfit o protal·lus duu les estructures reproductores masculines i femenines:

ECOLOGIA

Els pteridòfits tenen preferència pels llocs humits, com ara boscos ombrívols, prop de cursos d'aigua, en parets humides,...

Els trobem arreu del món, però sobretot a les terres de climes càlids i temperats. Són molt abundants en els boscos tropicals.

Durant el paleozoic (fa uns 400 milions d'anys), el medi terrestre era dominat per les falgueres i altres grups de pteridòfits.


Fonts i degotalls
Boscos

 


Polypodium vulgare Asplenium trichomanes Ceterach officinarum

 


Huperzia selago Selaginella denticulata

Equisetum telmateia

 

INTERÈS PER L'HOME

Algunes espècies de pteridòfits són usades en jardineria.