10. Els pteridòfits
11. Els espermatòfits
12. La vegetació i comunitats vegetals